Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/20202 września 2019 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23-31 grudnia 2019r. Zimowa przerwa świąteczna

27 stycznia-9 lutego 2020r. Ferie zimowe

9 kwietnia- 14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020r. Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

27 czerwca- 31 sierpnia 2020r. Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

21-23 kwietnia 2020r. Egzamin ósmoklasisty

12 czerwca 2020r.