Konsultacje i zebrania wywiadowcze

Zebrania i konsultacje dla rodziców (godz. 17.00)

1. 8 września 2019 r. ( 0-III)

9 września 2019 r. ( IV-VIII)

2. 22 października 2019 r.

3. 18 listopada 2019 r. ( IV-VIII)

19 listopada 2019 r. ( 0-III)

4. 17 grudnia 2019 r.

5. 20 stycznia 2020 r. ( 0-III)

21 stycznia 2020 r. ( IV-VIII)

6. 18 lutego 2020 r.

7. 17 marca 2020 r.

8. 20 kwietnia 2020 r. ( IV-VIII)

21 kwietnia 2020 r. ( 0-III)

9. 19 maja 2020 r.

10.16 czerwca 2020 r