Opieka przedlekarska

GABINET PROFILAKTYKI

I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

lic. Ewa Sokołowska

PONIEDZIAŁEK

GODZINY ADMINISTRACYJNE

700 – 1400

WTOREK

GODZINY ADMINISTRACYJNE

700 – 1100

ŚRODA

GODZINY ADMINISTRACYJNE

700 – 1400

PIĄTEK

GODZINY ADMINISTRACYJNE

700 – 1400