Dyrekcja

oszkole

 

Dyrektor szkoły

mgr Zbigniew Solak

 

Z-ca dyrektora

mgr Marta Gawęda